• Koła zainteresowań

  • Zajęcia dodatkowe;

    

   1. Rozwijające zainteresowania – j. polski

   2. Rozwijające zainteresowania- artystyczne

   3.Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

    

    

    

   Zajęcia z pomocy psychologicznej

    

   1. Integracja sensoryczna.

   2.Dydaktyczno wyrównawcze

   3.Korekcyjno- kompensacyjcne

   4.Zajęcia logopedyczne

   5.Zajęcia emocjonalno-społeczne

  • brak danych