• Składka na radę rodziców

    Składka na komitet rodzicielski wynosi:

    pierwsze dziecko 30 zł

    drugie i następne 25 zł

    Prosimy o wpłaty na konto rady rodziców:

    72 8562 0007 0044 4941 2000 0010